Indberetning

Alle registrerede rejseudbydere skal indberette faktureret omsætning efter afslutningen af et kvartal.

De rejseudbydere, der afdækker fondens risiko ved forhøjet garantistillelse, skal desuden indberette forudbetalinger en gang om måneden.

Begge indberetninger skal foretages på Virk.dk.

Nyheder