Ophør af medlemskab

Når I ophører, og jeres registrering i fonden bliver slettet, så skal I betale administrationsbidrag for det kalenderår, hvor I ophører. Det gælder uanset, hvornår I ophører.

Hvis der er optaget lån hos fonden i forbindelse med Corona-hjælpepakkerne, så skal denne indfries.

Hvis I har stillet garanti, skal garantien frigives. For at den kan frigives skal der fremsendes nogen oplysninger til fonden.

  • Som udgangspunkt skal der fremsendes en afsluttende revisorerklæring, som skal omfatte perioden fra den senest fremsendte revisorerklæring til den dato, hvor virksomhedens registrering slettes.
  • Administrationsbidraget for det kalenderår, hvor I ophører skal være betalt.
  • Gæld fra Corona-hjælpepakkerne til fonden skal være indfriet.