Hvert fjerde år skal fondens bestyrelse indhente uafhængig, ekstern ekspertise til at påtegne, at bestyrelsen har fundet den rette balance mellem formuestørrelsen, bidragenes størrelse, størrelsen på de ordinære garantier og kravene til forhøjet garanti, så det sikres, at de økonomiske og administrative omkostninger minimeres for rejsebranchen som helhed, samtidig med at beskyttelsen af de rejsende fastholdes.

Deloitte har i den forbindelse foretaget en opdateret vurdering. Konklusionen på vurderingen kan læses på linket herunder.