Som bekendt stiller fonden krav til revisors påtegning på selskabers årsrapport afhængig af størrelsen af omsætningen omfattet af fondens dækning.

Fondens bestyrelse har besluttet at acceptere påtegningen ”udvidet gennemgang” på årsrapporter for selskaber med en omsætning omfattet af fondens dækning på mellem kr. 1 mio. og kr. 5 mio.

Fremover vil nedenstående krav derfor være gældende:

• Under kr. 1 mio.: Review-påtegning
• Over kr. 1 mio. men under kr. 5 mio.: Påtegning om udvidet gennemgang
• Over kr. 5 mio.: Revisionspåtegning

Med hensyn til revisorerklæring på den årlige erklæring til fonden vedrørende den fakturerede omsætning er kravene uændret som følger:

• Under kr. 1 mio.: Review-påtegning
• Over kr. 1 mio.: Revisionspåtegning