Hvad koster det at være medlem?

Registreringsbidrag

Ved registrering og genregistrering i fonden skal der betales et registreringsbidrag.

Administrationsbidrag

Rejseudbyderne skal hvert år betale et administrationsbidrag, som består af et grund- og omsætningsbidrag.

Grundbidraget er et fast beløb, som er ens for alle rejseudbydere.

Omsætningsbidraget er et variabelt beløb baseret på rejseudbyderens omsætning omfattet af fondens dækning for de seneste tre kalenderår. Det er således afhængigt af den enkelte rejseudbyders markedsandel.

Størrelsen af omsætningsbidraget fastsættes af fondens bestyrelse medio året.

Afledte omkostninger

De fleste rejseudbydere vil udover de nævnte bidrag have udgifter til garantistillelse og en årlig revisorerklæring.

BIDRAG 2024DKK
Registreringsbidrag3.500
Grundbidrag6.500
Oms. bidrag pr. 1 mio. i oms. (i 2023)ca. 500