Indberetning til Rejsegarantifonden

Alle registrerede rejsearrangører skal indberette faktureret omsætning efter afslutningen af et kvartal - "kvartalsvis indberetning".

 

De arrangører, der afdækker fondens risiko ved forhøjet garantistillelse, skal desuden indberette forudbetalinger en gang om måneden - "månedsvis indberetning".

 

Begge indberetninger skal foretages på Virk.dk. I kan herunder finde links til blanketterne, samt information om hvordan tallene skal opgøres, deadlines m.m.

Kvartalsvis indberetning

Kvartalsindberetning på VIRK.dk

Indberetningen omfatter jeres fakturerede omsætning i det pågældende kvartal og skal foretages på Virk.dk.

 

Gå til Virk.dk

 

 

 

 

Opgørelse af faktureret omsætning

Alle rejseudbydere skal indberette den fakturerede omsætning.

 

Det opgøres som det totale beløb, I har faktureret i det pågældende kvartal vedr. pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, som er omfattet af fondens dækning.

 

I skal også indberette, selvom der ikke er solgt noget i det pågældende kvartal – så indberettes ”0 kr.”.

 

Afrejsetidspunkt og betalingsandel fra kunden er ikke relevant i forhold til faktureret omsætning.

 

Hvis rejsen bliver annulleret eller aflyst, skal I korrigere indberetningen for det kvartal, hvor rejsen blev faktureret – ikke for det kvartal, hvor annullering og/eller tilbagebetaling sker.

 

Eksempel:

Den 21. januar bestiller en kunde en pakkerejse til kr. 10.000 og modtager samme dag en ordrebekræftelse/faktura. Kunden betaler samtidig depositum på kr. 2.000. Kunden skal slutbetale den 27. november og afrejse den 15. december samme år.

 

I dette eksempel skal der indberettes kr. 10.000 i 1. kvartal.

 

Hvis rejsen annulleres:

Den 1. august annulleres rejsen, og kunden får sine penge tilbage. Det betyder, at 1. kvartal skal korrigeres med -10.000 kr., fordi rejsen blev faktureret i 1. kvartal. Korrektionen sker i forbindelse med revisors årlige erklæring, hvor revisor har mulighed for at bekræfte eller korrigere de indberettede omsætningstal.

I har dog mulighed for at korrigere en indberetning op til to måneder efter kvartalets afslutning, så hvis rejsen annulleres indenfor denne periode, kan I selv nå at korrigere omsætningstallet.

Frist for indberetning

Indberetningen skal foretages senest 1 måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal.

 

Frister for indberetning:

 

1. kvartal: 10. maj

 

2. kvartal: 10. august

 

3. kvartal: 10. november

 

4. kvartal: 10. februar

Korrektion af tidligere indberetninger

I kan korrigere jeres indberetning i op til to måneder efter kvartalets afslutning. Dette gøres blot ved at foretage en ny indberetning for det pågældende kvartal.

 

Efter de to måneder vil indberetningen kun kunne korrigeres af revisor i forbindelse med den årlige erklæring.

 

 

Se tidligere indberetninger

I kan se jeres tidligere indberetninger ved at logge ind på "Kvartalsvis indberetning" på Virk.dk og åbne fanen "Tidligere indberetninger".

 

Gå til Virk.dk

 

 

NemID - Privat eller medarbejdersignatur

 

For at kunne logge på Virk, skal man bruge NemID. Enten i form af en NemID medarbejdersignatur eller privat NemID. Find relevant information herunder.

 

 

Privat NemID til Erhverv - find information her:

 

https://hjaelp.virk.dk/faa-adgang/privat-nemid

 

 

Medarbejdersignatur - find information her:

 

https://www.nets.eu/dk-da/løsninger/nemid/medarbejdersignatur


https://hjaelp.virk.dk/adgang

 

 

Månedsvis indberetning

Månedsindberetning på VIRK.dk

Indberetningen omfatter:

- Forudbetalingsbeholdning

- Eventuelle formidleres andel af forudbetalingsbeholdningen

 

Du finder blanketten til månedsindberetningen her.

 

 

 

Opgørelse af forudbetalinger

Opgørelsen af forudbetalinger skal opgøres akkumuleret

Det er vigtigt, at forudbetalingerne opgøres akkumuleret og ikke kun for en given periode. Fonden skal i tilfælde af konkurs dække alle forudbetalingerne fra ikke-afrejste kunder omfattet af fondens dækning - ligegyldigt hvornår kunden betalte (også hvis kunden fx valgte at slutbetale rejsen på et tidligere tidspunkt end angivet af rejseudbyderen). Det er således ikke tilstrækkeligt kun at indberette de forudbetalinger, som kunderne har indbetalt i en given periode (fx den seneste måned).

 

Der må ikke fratrækkes beløb i forudbetalingsbeløbet

Rejseudbyderens forudbetalinger til leverandører (fx fly, bus og hotel) vedrørende de pågældende kunders rejser kan ikke fradrages ved opgørelsen af forudbetalingsbeløbet. Fonden har ikke mulighed for at gennemføre rejser efter konkursen. Det er konkursboets kurator, som afgør, om det er muligt, og det er således ikke sikkert, at evt. forudbetalinger til leverandører rent faktisk mindsker fondens risiko.

 

Tilgodehavender hos Nets eller lignende skal medtages i opgørelsen af forudbetalinger

Det er ikke tilstrækkeligt kun at indberette de forudbetalinger, som er modtaget på rejseudbyderens egen bankkonto, da fonden i tilfælde af konkurs skal dække alle de forudbetalinger, kunderne har foretaget. Fonden skal således også dække indbetalinger fra ikke-afrejste kunder foretaget med kreditkort, som på konkurstidspunktet ikke var blevet videreafregnet til rejseudbyderen. Disse indbetalinger vil efter konkursdekretets afsigelse blive afregnet til konkursboet og ikke til fonden.

Vi er klar over, at der kan være tilfælde, hvor forudbetalingen fra en kunde endnu ikke er frigivet til rejseudbyderen, selv om kunden er afrejst. Hvis rejseudbyderen kan dokumentere størrelsen af sådanne betalinger, vil vi acceptere, at denne del fratrækkes. Rejseudbyderen må i givet fald kontakte fonden med henblik på at lave en aftale om den dokumentation, som løbende skal fremsendes, og der må under ingen omstændigheder fratrækkes noget, før en aftale herom er på plads.

 

Formidlere

Hvis rejseudbyderen har en aftale med en eller flere formidlere, som videresælger rejseudbyderens rejser, skal nedenstående skema udfyldes. Her skal det anføres, hvor stor en del af det samlede forudbetalingsbeløb angivet ovenfor, som er realiseret via hver af formidleraftalerne.

Frist for indberetning

Opgørelse af den aktuelle forudbetalingsbeholdning skal opgøres ultimo hver måned og sendes til fonden senest den 5. i den efterfølgende måned.

NemID - Privat eller medarbejdersignatur

 

For at kunne logge på Virk, skal man bruge NemID. Enten i form af en NemID medarbejdersignatur eller privat NemID. Find relevant information herunder.

 

 

Privat NemID til Erhverv - find information her:

 

https://hjaelp.virk.dk/faa-adgang/privat-nemid

 

 

Medarbejdersignatur - find information her:

 

https://www.nets.eu/dk-da/løsninger/nemid/medarbejdersignatur


https://hjaelp.virk.dk/adgang