Ved afslutningen af hvert kvartal skal alle rejseudbydere indberette til fonden, hvilket gøres ved at logge ind herover.

 

Indberetningen omfatter faktureret omsætning omfattet af fondens dækning, som alle rejseudbydere skal indberette, og antal påbegyndte pakkerejser inkl. fly, som det er valgfrit at indberette. Læs mere om tallene i menuen herunder.

 

I kan læse om andre typer indberetninger hér.

 

 

Frist for indberetning

 

Indberetningen skal foretages senest 1 måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal.

 

Frister for indberetning:

 

1. kvartal: 10. maj

 

2. kvartal: 10. august

 

3. kvartal: 10. november

 

4. kvartal: 10. februar

Brugernavn og kodeord

 

Brugernavnet er rejseudbyderens registreringsnummer i fonden.

 

Kodeordet blev fremsendt ved registrering.

 

Hvis man har glemt kodeordet, eller ønsker det nuværende ændret, kan man skrive til fonden på mail eller via kontaktformularen her.

Ændring af tidligere indberetninger

 

I kan korrigere jeres tidligere indberetninger ét år tilbage.

 

Dette gøres ved at logge ind herover og vælge det kvartal der ønskes ændret ved: ”Vælg indberetningskvartal”.

 

Herefter vil den tidligere indberetning blive overskrevet med de nye tal.

 

Korrektioner i forbindelse med revisorerklæring, vil automatisk blive rettet i systemet.

Oversigt over indberetninger

 

Det er ikke muligt, at få adgang til tidligere indberetninger online, men vi kan sende en oversigt med tidligere indberetninger, hvis I blot sender os en mail eller benytter kontaktformularen.

 

 

Disse tal skal I indberette

Faktureret omsætning omfattet af fondens dækning

 

Alle rejseudbydere skal indberette dette tal.

 

Det er det totale beløb, I har faktureret i det pågældende kvartal vedr. pakkerejser, som er omfattet af fondens dækning.

 

Det gælder også selvom man ikke har solgt noget i det pågældende kvartal – så indberettes ”0 kr.”.

 

Afrejsetidspunkt og betalingsandel fra kunden er ikke relevant i forhold til faktureret omsætning.

 

Eksempel:

Den 15. januar bestiller en kunde en pakkerejse til kr. 10.000, som faktureres samme dag, hvor kunden også betaler depositum på kr. 2.000. Kunden skal rejse den 15. december samme år.

Rejseudbyderen skal i dette eksempel indberette kr. 10.000 i 1. kvartal.

Antal kunder - Pakkerejser inkl. fly

 

Det er valgfrit, om man vil indberette dette tal, da der er tale om en refusion til rejseudbyderen.

 

Ønsker man ikke at modtage refusionen, anføres blot et ”0” i feltet.

 

Tallet omfatter det antal kunder, der har købt pakkerejser, som indeholder flytransport fra Danmark til udlandet, og som har påbegyndt pakkerejsen i det pågældende kvartal. Refusionen sker som udgangspunkt en gang om året, når vi har modtaget revisorerklæring.

 

Eksempel:

Den 15. januar køber en kunde en pakkerejse med fly til udlandet for 5 deltagere.

Afrejse er den 31. december samme år.

Rejseudbyderen skal indberette 5 pax i 4. kvartal.

 

Baggrundsinfo om refusionen:

Det er muligt for pakkerejseudbydere at få refunderet bidraget på 2 kr., som automatisk opkræves af Trafikstyrelsen for alle flypassagerer, der afrejser fra en dansk lufthavn.

 

Refusionen vil for de flestes vedkommende ske en gang om året, når vi har modtaget revisorerklæring for det foregående kalenderår. Hvis I er fritaget for revisorerklæring pga. lav omsætning, vil udbetalingen ske i løbet af juni måned.

 

Tilgodehavender på kr. 25.000-250.000 pr. kvartal afregnes hvert kvartal.