Hvordan stiller man garanti?

Man kan stille garanti på følgende tre måder:
  • Anfordringsgaranti
  • Kontantdeponering
  • Håndpantsætning af obligationer
Krav til garanti
  • skal stilles af pengeinstitut eller forsikringsselskab
  • skal stilles på vores formular
  • skal sendes til fonden i original (dvs. med almindelig post)
  • de originale underskrifter skal være gengivet med blokbogstaver.