Garantistillelse overfor Rejsegarantifonden

De fleste rejseudbydere skal ifølge loven stille en garanti overfor fonden. Garantiens størrelse afhænger af, hvor stor en omsætning omfattet af fondens dækning, rejseudbyderen har haft de seneste fire kvartaler. For nye rejseudbydere beregnes den ud fra den forventede omsætning omfattet af fondens dækning i løbet af det første år.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at garantien altid skal stilles på en af fondens blanketter.

 

Nedenfor kan I læse, hvordan garantien beregnes, og hvordan den skal stilles.

 

Hvor meget skal man stille i garanti?

 

De fleste rejseudbydere skal stille en garanti, når de skal registreres i fonden. De gældende krav mht. garantistillelse er beskrevet i denne vejledning.

 

 

Download vejledningen hér

 

 

Afdækning af fondens risiko?

 

Hvis I skal afdække fondens risiko, kan I læse mere hér

 

 

Hvordan stiller man garanti?

 

Når I skal stille en garanti, skal det gøres igennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab. Læs om kravene til garantien i denne vejledning.

 

 

Download vejledningen hér