Garantistillelse overfor Rejsegarantifonden

En rejseudbyder med en omsætning omfattet af fondens dækning på mere end kr. 1 mio. årligt skal ifølge loven stille en garanti overfor fonden. Garantiens størrelse afhænger af, hvor stor en omsætning omfattet af fondens dækning, rejseudbyderen har haft de seneste fire kvartaler, og om rejseudbyderens økonomi er tilfredsstillende.

 

Nye rejseudbydere skal ikke stille garanti, når de registreres, hvis de har en tilfredsstillende økonomi. Det sker først, når den fakturerede omsætning omfattet fondens dækning overstiger kr. 1 mio.

 

Garantier skal altid stilles på en af fondens blanketter og fremsendes i original.

 

Nedenfor kan I læse, hvordan garantien beregnes, og hvordan den skal stilles.

Hvor meget skal man stille i garanti?

I kan i denne vejledning læse kravene til garantiens størrelse.

 

Download vejledningen hér

 

Afdækning af fondens risiko?

Hvis I afdækker eller skal afdække fondens risiko, er ovenstående vejledning ikke tilstrækkelig, da der så gælder særlige regler for garantien. I kan læse mere hér.

Hvordan stiller man garanti?

Når I skal stille en garanti, skal det gøres igennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab. Læs om kravene til garantien i denne vejledning.

 

Download vejledningen hér