Garanti

Der skal stilles garanti, hvis omsætningen omfattet af fondens dækning udgør mere end kr. 1 mio.

Garantiens størrelse fremgår nedenfor og beregnes på baggrund af den fakturerede omsætning omfattet af fondens dækning de seneste fire kvartaler, såfremt rejseudbyderens økonomi vurderes at opfylde minimumskravene. I modsat fald vil rejseudbyderen blive pålagt at stille forhøjet garanti.

Omsætningsinterval (DKK)Garantisum (DKK)
0 – 999.9990
1.000.000 – 4.999.999150.000
5.000.000 – 9.999.999300.000
10.000.000 – 14.999.999600.000
15.000.000 – 49.999.999900.000
50.000.000 – 99.999.9991.350.000
100.000.000 – 249.000.0001.800.000
250.000.000 –2.250.000
Herefter stiger garantibeløbet med DKK 1 mio. for hver
DKK 100 mio. omsætningen stiger.