Vejledning til rejseudbydere

 

Vi har herunder samlet en række vejledninger, som gerne skulle hjælpe jer i forbindelse med det daglige samspil med fonden.

 

Hvis I ikke får de nødvendige svar på jeres spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte jeres kontaktperson eller en anden medarbejder i fonden.

 

Ny lov - klik her for information

 

 

Registrering - Hvornår skal man være registreret?

 

I skal være registreret, hvis jeres virksomhed er etableret i Danmark og I udbyder pakkerejser eller sammensatte rejsearrangementer. Rejseudbydere etableret udenfor EU/EØS-området skal også i visse tilfælde være registreret i fonden.

 

Hvis I kun sælger flybilletter, skal I ikke være registreret i fonden.

 

For mere information download vejledning hér.

 

 

Indberetning - Hvad skal der indberettes til fonden? (Enkeltmandsvirksomhed, I/S)

 

Når du er registreret i Rejsegarantifonden, skal du løbende foretage nogle indberetninger, som er gennemgået i vejledningen.

 

Download vejledningen hér – Enkeltmandsvirksomhed, I/S.

 

 

Indberetning - Hvad skal der indberettes til fonden? (Selskaber)

 

Når I er registreret i Rejsegarantifonden, skal I løbende foretage nogle indberetninger, som er gennemgået i vejledningen.

 

Download vejledningen hér – ApS, A/S.

 

 

Betaling til fonden

 

I forbindelse med registreringen i fonden skal der betales et registreringsbidrag.

 

Herudover skal der hvert år betales et administrationsbidrag bestående af et grund- og omsætningsbidrag.

 

Grundbidraget for den enkelte rejseudbyder har i de seneste år udgjort kr. 4-5.000 (kr. 4.250 i 2018). Størrelsen af grundbidraget for det enkelte år fastsættes af fondens bestyrelse medio året. Reglerne om administrationsbidraget er blevet ændret som følge af lovændringen pr. 1. juli 2018, og grundbidragets størrelse kan derfor blive ændret fra og med 2019.

 

Omsætningsbidraget har de senere år udgjort ca. kr. 700 pr. kr. 1 mio. i omsætning omfattet af fondens dækning. Bidraget bliver beregnet på baggrund af omsætningen i forhold alle registrerede rejseudbyderes omsætning omfattet af fondens dækning. Reglerne om administrationsbidraget er blevet ændret pr. 1. juli 2018, og det vil derfor ikke nødvendigvis være de samme ca. kr. 700 pr. kr. 1 mio. i omsætning fra og med 2019.

 

Download den nuværende vejledning hér

 

 

Formidleraftaler

 

En formidleraftale er en aftale mellem en registreret rejsearrangør (rejsearrangøren) og en anden virksomhed (formidleren).

 

Aftalen er en fuldmagt, der giver formidleren lov til at videresælge rejsearrangørens pakkerejser uden selv at være registreret i Rejsegarantifonden.

 

Formidleren skal tydeligt gøre opmærksom på (bl.a. på udbudsmateriale og fakturaer), hvem den tekniske rejsearrangør er. Formidleren må ikke tillægge pakkerejsen noget. I så fald skal formidleren selv registreres.

 

Formidleren må påbegynde udbuddet af rejsearrangørens pakkerejser, når Rejsegarantifonden har modtaget en kopi af formidleraftalen, og begge parter har modtaget en bekræftelse fra fonden.

 

 

Download formular til formidleraftale hér

 

 

Revisorerklæring

Garanti

Periodiseret saldobalance

 

Mange rejseudbydere er pålagt at sende regnskabsopfølgning, da fonden løbende skal opdatere sin kreditvurdering. Der vil som udgangspunkt ikke være krav om revisorpåtegning, men det er selvsagt et krav, at materialet er retvisende. Det betyder, at fonden skal modtage en periodiseret saldobalance for regnskabsperioden.

 

Download vejledning hér

 

 

Ophør

 

 

Når I ophører skal I have frigivet garantien. Vi meddeler til den tid, hvad der skal fremsendes til os, for at det kan lade sig gøre. Læs mere i denne vejledning.

 

Download vejledningen hér

 

 

Konkurs

 

Hvis en rejseudbyder på grund af økonomiske vanskeligheder ikke kan gennemføre sine rejser, skal fonden omgående kontaktes.

 

Se kontaktoplysninger her

 

Uden for kontortiden kan nødtelefon 20 70 83 33 kontaktes.

 

 

Økonomisk vurdering

Personlig virksomhed

 

Når vi vurderer økonomien i en personlig virksomhed, laver vi en samlet vurdering af indtjeningen og kapitalberedskabet i formuen.

 

I denne vejledning gennemgår vi overordnet de forskellige områder i vores vurdering.

 

Download vejledningen hér

 

 

Selskab

 

Når vi vurderer økonomien i et selskab, laver vi en samlet vurdering af indtjeningen og kapitalberedskabet.

 

I denne vejledning gennemgår vi overordnet de forskellige områder i vores vurdering.

 

 

Download vejledningen hér

 

 

Tilsyn - Uddybende gennemgang

 

Denne vejledning er en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af rejseudbyderens økonomi.

 

Hvis I kun har brug for en overordnet gennemgang, kan I se vores kortere vejledninger ovenfor, der forklarer, hvordan de forskellige virksomhedsformer vurderes.

 

Download vejledningen hér

 

 

Afdækning af fondens risiko

 

Denne vejledning beskriver, hvordan garantien skal reguleres, hvis fondens risiko skal afdækkes.

 

 

Download vejledningen hér