Vejledning til rejseudbydere

Vi har herunder samlet en række vejledninger, som gerne skulle hjælpe jer til at få afklaring på jeres forpligtelser overfor Rejsegarantifonden.

 

Skulle I ikke få den nødvendige afklaring, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte jeres kontaktperson eller en anden medarbejder i fonden.

 

Ny lov - klik her for information

 

 

Hvad skal der indberettes til fonden? (Enkeltmandsvirksomhed, I/S)

 

Når du er registreret i Rejsegarantifonden, skal du løbende foretage nogle indberetninger, som er gennemgået i vejledningen.

Gældende for enkeltmandsvirksomheder og Interessentskaber (I/S).

 

Download vejledningen hér

 

 

Hvad skal der indberettes til fonden? (Selskaber)

 

Når I er registreret i Rejsegarantifonden, skal I løbende foretage nogle indberetninger, som er gennemgået i vejledningen.

Gældende for selskaber (ApS, A/S).

 

Download vejledningen hér

 

 

Betaling - Hvad skal der betales til fonden?

Der skal betales et årligt administrationsbidrag bestående af et grund- og omsætningsbidrag. Grundbidraget for den enkelte rejseudbyder har i de seneste år udgjort kr. 4-5.000 årligt (kr. 4.250 i 2016). Størrelsen af grundbidraget for det enkelte år fastsættes af fondens bestyrelse medio året.

 

 

Download vejledningen hér

 

 

Formidleraftaler

 

En formidleraftale er en aftale mellem en registreret rejseudbyder (rejseudbyderen) og en anden virksomhed (formidleren).

 

Aftalen er en fuldmagt, der giver formidleren lov til at videresælge rejseudbyderens rejseprodukter uden selv at være registreret i Rejsegarantifonden.

 

Formidleren skal tydeligt gøre opmærksom på (bl.a på udbudsmateriale og fakturaer), hvem den tekniske rejseudbyder er. Formidleren må ikke tillægge rejseproduktet noget. I så fald skal formidleren selv registreres.

 

Formidleren må påbegynde udbuddet af rejseudbyderens produkter, når Rejsegarantifonden har modtaget en kopi af formidleraftalen, og begge parter har modtaget en bekræftelse fra fonden.

 

 

Download formular til formidleraftale hér

 

 

Revisorerklæring

Garanti

Ny rejseudbyder? - Registrering i Rejsegarantifonden

Periodiseret saldobalance

 

Mange rejseudbydere er pålagt at sende regnskabsopfølgning, da fonden løbende skal opdatere sin kreditvurdering. Der vil normalt ikke være krav om revisorpåtegning, men det er selv sagt et krav at materialet er retvisende.

Sidstnævnte påkræver at rejseudbyderen sender en periodiseret saldobalance, som er opgjort akkumuleret.

 

Download vejledningen hér

 

 

Ophør - Hvad sker der, når man ophører?

 

 

Når I ophører skal I have frigivet garantien. Vi meddeler til den tid, hvad der skal fremsendes til os, for at det kan lade sig gøre. Læs mere i denne vejledning.

 

Download vejledningen hér

 

 

Konkurs - I tilfælde af konkurs

 

Hvis en rejseudbyder på grund af økonomiske vanskeligheder ikke kan gennemføre fremtidige rejser, skal fonden omgående kontaktes.

 

Der vil herefter straks blive arrangeret et møde.

 

Se kontaktoplysninger her

 

Uden for kontortiden kan nødtelefon 20 70 83 33 kontaktes.

 

 

Økonomisk vurdering

Hvordan vurderes økonomien i en personlig virksomhed?

 

Når vi vurderer økonomien i en personlig virksomhed, laver vi en samlet vurdering af indtjeningen og kapitalbe-redskabet i formuen. I denne vejledning gennemgår vi overordnet de forskellige områder i vores vurdering.

 

 

Download vejledningen hér

 

 

Hvordan vurderes økonomien i et I/S?

 

Når vi vurderer økonomien i et interessentskab, laver vi først en særskilt vurdering af interessentskabet, hvor vi vurderer indtjeningen og kapitalberedskabet. Efterfølgende foretager vi en vurdering af de enkelte interessen-ters formuer, for at afklare interessenternes evne til at tilføre likviditet til interessentskabet.

I denne vejledning gennemgår vi overordnet de forskellige områder i vores vurdering.

 

 

Download vejledningen hér

 

 

Hvordan vurderes økonomien i et selskab?

 

Når vi vurderer økonomien i et selskab, laver vi en samlet vurdering af indtjeningen og kapitalberedskabet.

 

I denne vejledning gennemgår vi overordnet de forskellige områder i vores vurdering.

 

 

Download vejledningen hér

 

 

Økonomisk tilsyn - Uddybende gennemgang

 

Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi.

 

Hvis I kun har brug for en overordnet gennemgang, kan I se vores kortere vejledninger, der forklarer, hvordan de forskellige virksomhedsformer vurderes. (For henholdsvis: selskab, personlig virksomhed, I/S)

 

 

Download vejledningen hér

 

 

Hvordan afdækker man fondens risiko?

 

Denne vejledning beskriver, hvordan garantien skal reguleres, hvis fondens risiko skal afdækkes.

 

 

Download vejledningen hér