Vejledning til rejseudbydere

Vi har herunder samlet en række vejledninger, som gerne skulle hjælpe jer i forbindelse med det daglige samspil med fonden.

 

Hvis I ikke får de nødvendige svar på jeres spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte jeres kontaktperson eller en anden medarbejder i fonden.

 

Lovændring pr. 1. juli 2018 - klik her for information

Registrering - Hvornår skal man være registreret?

I skal være registreret, hvis jeres virksomhed er etableret i Danmark og I udbyder pakkerejser eller sammensatte rejsearrangementer. Rejseudbydere etableret udenfor EU/EØS-området skal også i visse tilfælde være registreret i fonden.

 

Hvis I kun sælger flybilletter, skal I ikke være registreret i fonden.

 

For mere information download vejledning hér.

Indberetning - Hvad skal der indberettes til fonden? (Enkeltmandsvirksomhed, I/S)

Når du er registreret i Rejsegarantifonden, skal du løbende foretage nogle indberetninger, som er gennemgået i vejledningen.

 

Download vejledningen hér – Enkeltmandsvirksomhed, I/S.

Indberetning - Hvad skal der indberettes til fonden? (Selskaber)

Når I er registreret i Rejsegarantifonden, skal I løbende foretage nogle indberetninger, som er gennemgået i vejledningen.

 

Download vejledningen hér – ApS, A/S.

Betaling til fonden

Formidleraftaler

En formidleraftale er en aftale mellem en registreret rejsearrangør (rejsearrangøren) og en anden virksomhed (formidleren).

 

Aftalen er en fuldmagt, der giver formidleren lov til at videresælge rejsearrangørens pakkerejser uden selv at være registreret i Rejsegarantifonden.

 

Formidleren skal tydeligt gøre opmærksom på (bl.a. på udbudsmateriale og fakturaer), hvem den tekniske rejsearrangør er. Formidleren må ikke tillægge pakkerejsen noget. I så fald skal formidleren selv registreres.

 

Formidleren må påbegynde udbuddet af rejsearrangørens pakkerejser, når Rejsegarantifonden har modtaget en kopi af formidleraftalen, og begge parter har modtaget en bekræftelse fra fonden.

 

Download formular til formidleraftale hér

Revisorerklæring

Garanti

Periodiseret saldobalance

Mange rejseudbydere er pålagt at sende regnskabsopfølgning, da fonden løbende skal opdatere sin kreditvurdering. Der vil som udgangspunkt ikke være krav om revisorpåtegning, men det er selvsagt et krav, at materialet er retvisende. Det betyder, at fonden skal modtage en periodiseret saldobalance for regnskabsperioden.

 

Download vejledning hér

Balanceret tilsyn

I forbindelse med ændringen af rejsegarantifondsloven i 2018 blev der indført en ny bestemmelse om balanceret tilsynsvirksomhed i § 11 a:

 

”Rejsegarantifondens bestyrelse skal påse, at fondens tilsynsvirksomhed har den rette balance mellem formuestørrelsen, bidragenes størrelse, størrelsen på de ordinære garantier og kravene til forhøjet garanti, så det sikres, at de økonomiske og administrative omkostninger minimeres for rejsebranchen som helhed, samtidig med at beskyttelsen af de rejsende fastholdes. Hvert fjerde år skal bestyrelsen indhente uafhængig, ekstern ekspertise til at påtegne, at bestyrelsen har fundet den rette balance.”

 

Bestyrelsen har siden loven blev ændret arbejdet med at vurdere samspillet mellem hhv. størrelsen af fondens formue, bidragenes størrelse, størrelsen på de ordinære garantier og kravene til rejsebureauernes økonomi.

 

Bestyrelsen har fokuseret på at finde et niveau, der påfører branchen så lav en belastning som muligt, uden at det forringer forbrugerbeskyttelsen.

 

Der indgår mange overvejelser og elementer i denne vurdering, og det er ikke et regnestykke, hvor der kan sættes to streger under facit til sidst. Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse, at der nu er udarbejdet en model til kreditvurderingen i fondens tilsynsvirksomhed, som sammen med formue- og bidragsberegninger opfylder lovens krav til at være den ”rette balance”.

 

Se Deloittes konklusion på modellen her.

Ophør

Når jeres registrering i fonden ophører, skal I betale administrationsbidrag for det kalenderår, hvor I ophører. Det gælder uanset hvornår på året, I ønsker at ophøre.

 

Hvis I har stillet garanti, skal I have frigivet garantien. Vi meddeler til den tid, hvad der skal fremsendes til os, for at det kan lade sig gøre. Læs mere i denne vejledning.

 

Download vejledningen hér

Konkurs

Hvis en rejseudbyder på grund af økonomiske vanskeligheder ikke kan gennemføre sine rejser, skal fonden omgående kontaktes.

 

Se kontaktoplysninger her

Økonomisk vurdering

Personlig virksomhed

Når vi vurderer økonomien i en personlig virksomhed, laver vi en samlet vurdering af indtjeningen og kapitalberedskabet i formuen.

 

Download vejledning hér, som indeholder overordnet gennemgang af vores vurdering.

Selskab

Når vi vurderer økonomien i et selskab, laver vi en samlet vurdering af indtjeningen og kapitalberedskabet.

 

Download vejledningen hér, som indeholder en overordnet gennemgang af vores vurdering.

Tilsyn - Uddybende gennemgang

Denne vejledning er en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af rejseudbyderens økonomi.

 

Hvis I kun har brug for en overordnet gennemgang, kan I se vores kortere vejledninger ovenfor, der forklarer, hvordan de forskellige virksomhedsformer vurderes.

 

Download vejledningen hér

Afdækning af fondens risiko

Denne vejledning beskriver, hvordan garantien skal reguleres, hvis fondens risiko skal afdækkes.

 

Download vejledningen hér