Revisorerklæring

Hvert år skal jeres statsautoriserede eller registrerede revisor indsende en erklæring, der bekræfter eller korrigerer de indberetninger, som I har foretaget til fonden hvert kvartal. Det gælder uanset, om I driver virksomheden i selskabsform eller i personligt regi, og uanset om I er fritaget for revisionspligt jf. årsregnskabsloven. Personlige virksomheder med en omsætning omfattet af fondens dækning på under kr. 1. mio. skal dog ikke indsende revisorerklæring.

Erklæringen opgøres for hele kalenderår og indsendes på Virk.dk.