Typer af dækning

Virksomheder kan være registreret i Rejsegarantifonden på forskellige måder, og fondens dækning afhænger heraf:

Rejsegarantifonden dækker pakkerejser og sammensatte rejser.

Rejsegarantifonden dækker pakkerejser og sammensatte rejser, hvis rejsen har udrejse fra Danmark.

Er ikke selv medlem af Rejsegarantifonden, men har en aftale om videresalg af pakkerejser produceret af en rejseudbyder, der er medlem. Rejsegarantifonden dækker pakkerejser, hvis det af kundens faktura/rejsebevis tydeligt fremgår, hvilken rejseudbyders rejse, der er tale om.

Rejseudbyderen har oplyst at være tilknyttet en udenlandsk rejsegarantiordning. Kunderne er derfor ikke dækket af Rejsegarantifonden i Danmark.

Liste med udenlandske rejsegarantiordninger – DOWNLOAD