Er min flybillet dækket af fonden?

Ja, hvis det er en flybillet med ud- og hjemrejse til en dansk lufthavn.

Hvis du strander som følge af udbyderens konkurs og har en hjemrejsebillet til Danmark, vil vi sørge for hjemtransport.

Hvis udbyderen gik konkurs før din afrejsedato, dækkes flybillettens pris kun, hvis der er tilstrækkelige midler i fonden, og der fradrages altid en selvrisiko på 1.000 kr. pr. person. Det kan være en fordel at betale flybilletten med et internationalt betalingskort, som i nogle til fælde giver dig mulighed for at gøre indsigelse mod betalingen via dit pengeinstitut.

”Udbyderen” er den, som du har købt billetten hos, dvs. flyselskabet hvis du har købt billetten direkte hos flyselskabet. Hvis du har købt billetten hos et rejsebureau, er det rejsebureauet, der er udbyderen, med mindre rejsebureauet udtrykkeligt har gjort opmærksom på, at de handlede på vegne (var agent for) flyselskabet, og at din aftalepart derfor reelt var flyselskabet.