Spørgsmål & Svar

Herunder har vi samlet de hyppigst stillede spørgsmål.

 

Får du ikke svar på dit spørgsmål herunder, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Pakkerejser

Hvad er en pakkerejse?

 

En pakkerejse skal som minimum bestå af:

Transport + indkvartering

Transport + anden væsentlig turistmæssig ydelse

Indkvartering + anden væsentlig turistmæssig ydelse

 

Transport = Fly, bus, tog, færge m.m.

Indkvartering = Hotel, vandrehjem, sommerhus, campinghytte m.m.

Anden væsentlig turistmæssig ydelse kan være mange forskellige ting. Det afgørende er, at det i kombination med transport eller indkvartering er ”væsentligt” i forhold til det samlede produkt.

Eksempler på turistmæssige ydelser, der kan være væsentlige er:

Billet til sportsarrangment (fx fodboldkamp), koncertbillet, yogakursus, jagt, dykning, greenfee til golf, skileje, liftkort, billeje.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har købt en pakkerejse eller ej, så kontakt os her.

Har I gode erfaringer med denne rejseudbyder?

 

Fonden kan ikke kommentere kvaliteten af de enkelte rejseudbydere.

 

Når en rejseudbyder er registreret i fonden, er det en garanti for dig i tilfælde af rejseudbyderens konkurs.

 

Hvordan klager jeg over en pakkerejse?

 

Rejsegarantifonden har ikke noget med klager over rejser at gøre.

 

Du kan finde information om dine rettigheder og klagemuligheder her.

 

Hvor mange overnatninger skal jeg købe sammen med min flybillet, for at det er en pakkerejse?

 

Én overnatning er nok.

 

Hvor meget erstatter fonden, hvis min rejseudbyder går konkurs?

 

Hvis du har købt en pakkerejse, kan du få alt, der er en del af selv rejseproduktet, erstattet: Transport, ophold, evt. guidede ture el. lign.

 

I langt de fleste tilfælde vil det være hele det beløb, du har betalt for rejsen, der erstattes.

 

Evt. forsikringer skal dog søges refunderet fra forsikringsselskabet.

 

Læs mere om din dækning hér

 

Er min pakkerejse omfattet af fondens dækning?

Hvad skal jeg gøre i tilfælde af konkurs?

 

Du skal holde dig orienteret her på siden, hvor der vil blive opdateret løbende med information.

 

- Se opdateringer om en konkret konkurs under Aktuelt

 

- Se generel information om, hvordan du skal forholde dig her: Ved Konkurs

Hvad er fristen for at anmelde et krav efter en konkurs?

 

Ved anmeldelse af krav i forbindelse med pakkerejser, skal vi skal have modtaget din erstatningsanmeldelse senest 1 år fra konkursdatoen.

 

Hvor lang ekspeditionstid er der på erstatningsanmeldelser?

 

Erstatningsanmeldelser vedr. pakkerejser behandles løbende. Vi behandler sagerne efter kundernes afrejsetidspunkt.

 

Det kan variere meget, hvor lang tid det tager at behandle erstatningssagerne afhængig af hvor stor en konkurs, der er tale om, og om der er særlige forhold at tage hensyn til, men vi behandler sagerne så hurtigt som muligt.

 

Er gavekort på pakkerejser dækket af fonden?

 

Du kan ikke regne med, at gavekort altid er omfattet af fondens dækning.

I tilfælde, hvor et gavekort muligvis kan være omfattet af fondens dækning, kræver det for det første, at gavekortet lyder på en pakkerejse.

Derudover skal du kunne dokumentere, at der er betalt for gavekortet til rejseudbyderen. Vundne gavekort, der ikke oprindeligt er betalt for, kan ikke erstattes, og det kan gavekort, der fx. er udstedt som kompensation for en dårlig rejse heller ikke.

Har det betydning for min ret til erstatning, hvilken betalingsform jeg benytter?

 

Nej. Du skal bare kunne dokumentere, at du har betalt beløbet til rejseudbyderen. Har du spørgsmål vedrørende erstatningsrettigheder ved brug af kreditkort henvises til dit pengeinstitut.

Er rejser købt på tilbudssider/dealsites omfattet af fondens dækning?

 

Hvad er en tilbudsside/dealsite:

 

Hjemmeside og/eller nyhedsbrev, hvor en forbruger tilbydes en ydelse, der som regel leveres af en tredje part (f.eks. et rejsebureau).

 

For at være omfattet af fondens dækning skal du sikre dig, at du køber en pakkerejse med fx både transport og indkvartering, og at tilbudssiden selv er registreret i Rejsegarantifonden eller er formidler for en rejseudbyder, der er registreret i Rejsegarantifonden.

 

Tilbudssiden er selv registreret i Rejsegarantifonden:

 

Hvis tilbudssiden selv er registreret i fonden, er det som udgangspunkt tilbudssiden, der er udbyder af din rejse, og derfor også har det endelige ansvar for rejsen. Hvis tilbudssiden går konkurs, vil du være omfattet af fondens dækning, hvis du har købt en pakkerejse.

 

Tilbudssiden kan imidlertid også være formidler for en anden rejseudbyder, der er registreret i Rejsegarantifonden, selvom tilbudssiden også har sin egen registrering. I et sådant tilfælde gælder nedenstående vedr. formidlere.

 

Tilbudssiden er ikke registreret i Rejsegarantifonden:

 

Hvis tilbudssiden ikke er registreret i Rejsegarantifonden, skal tilbudssiden tydeligt gøre opmærksom på, hvilken registreret rejseudbyder, der er teknisk udbyder af rejsen. Fremgår dette ikke, bør du kontakte Rejsegarantifonden.

 

Hvis tilbudssiden optræder som formidler for en rejseudbyder, der er registreret i Rejsegarantifonden, er det den registrerede rejseudbyder, der er teknisk udbyder af rejsen, og som har det endelige ansvar for, at din rejse gennemføres. Den tekniske rejseudbyders navn og CVR-nr. skal tydeligt fremgå af din faktura. Hvis den tekniske rejseudbyder går konkurs, vil du være omfattet af fondens dækning, hvis du har købt en pakkerejse. Hvis formidleren (tilbudssiden) går konkurs, skal den tekniske rejseudbyder gennemføre din rejse som planlagt.

 

Hér kan du tjekke, om en tilbudsside selv er registreret i fonden, eller har en registreret formidleraftale med en rejseudbyder.

Hvad sker der, hvis rejseudbyderen går konkurs, mens jeg er på rejsen?

 

I nogle tilfælde gennemføres rejserne som planlagt, og kunderne mærker intet til konkursen.

 

Andre gange vil det være nødvendigt at hente kunder hjem fra destinationen og/eller flytte dem til et andet hotel. Dette sørger Rejsegarantifonden for.

 

Læs mere her

Hvordan finder jeg ud af, om en rejseudbyder er registreret i fonden?

 

Du kan søge på rejseudbyderens navn, CVR-nummer eller registreringsnummer i fonden - klik her.

 

Et tip til din søgning:

Angiv så få detaljer som muligt - skriv fx kun de første 2 bogstaver i rejseudbyderens navn.

 

Hvad betyder det, at en rejseudbyder er registreret i fonden?

 


Når en rejseudbyder er registreret i Rejsegarantifonden, betyder det, at udbyderen må sælge pakkerejser.

 

Dansk etablerede rejseudbydere skal være registreret i Rejsegarantifonden, for at have tilladelse til at udbyde og sælge pakkerejser.

 

Hvad betyder det for mig, at en rejseudbyder er slettet af fondens register?

 


Når en rejseudbyder slettes af fondens register, betyder det, at udbyderen ikke længere har lov til at udbyde eller sælge pakkerejser. Udbyderen må altså hverken reklamere med pakkerejser (fx på hjemmesider eller i annoncer) eller sælge pakkerejser, mens registreringen er slettet.

 

Overtræder rejseudbyderen dette, kan det i værste fald medføre politianmeldelse.

Hvorfor bliver en rejseudbyder slettet?

 


Der kan være mange forskellige årsager til at en rejseudbyder bliver slettet af fondens register.

 

I langt de fleste tilfælde er der tale om, at nogle oplysninger ikke er fremsendt rettidigt, men der kan også være andre årsager.

 

Vi oplyser ikke, hvorfor den enkelte rejseudbyders registrering er blevet slettet.

 

Hvis en rejseudbyder går konkurs eller i betalingsstandsning, slettes udbyderen naturligvis fra fondens liste.

 

Er jeg stadig dækket, hvis min rejseudbyder bliver slettet, efter at jeg har købt rejsen?

 

Ja, det er du.

 

Det afgørende for dig er, at rejseudbyderen er registreret på det tidspunkt, hvor du køber rejsen.

 

Skal jeg købe alle delelementerne af pakkerejsen samtidig for at være dækket?

 

Nej, det behøver du ikke.

Du kan godt købe flybillet først, og på et senere tidspunkt tilkøbe indkvartering. Det er dog først en pakkerejse, når du har købt minimum to delelementer hos den samme rejseudbyder.

Dækker Rejsegarantifonden andet end konkurs?

 

Nej, det er kun i tilfælde af konkurs, at Rejsegarantifonden kan hjælpe.

 

Hvis du ønsker at klage over en pakkerejse, kan du finde information her.

 

Jeg har købt en pakkerejse af et udenlandsk firma – er jeg dækket af Rejsegarantifonden?

 

Nej, det er du ikke.

Du kan eventuelt prøve at undersøge, om der er en lignende ordning i det pågældende land.

 

Du kan finde link til den norske og svenske ordning her.

Er det en pakkerejse, hvis jeg køber flybilletter et sted og hotel et andet sted?

 

Nej, det er det ikke.

Du skal købe delelementerne af pakkerejsen hos samme dansketablerede rejseudbyder, for at det er en pakkerejse. Det kan nogle gange være svært at se, hvem man handler med på internettet. Det er en god idé at finde ud af det, før du køber noget.

Er et krydstogt en pakkerejse?

 

Et egentligt krydstogt, hvor man overnatter ombord, betragtes som en pakkerejse i sig selv. Færgetransport fra A til B, hvor man overnatter, fordi sejladsen foregår om natten, er derimod ikke en pakkerejse.

 

Læs mere om dækning af pakkerejser her: Din dækning

 

Hvad er en formidler?

 

En ”formidler” er en virksomhed, der har fået fuldmagt til at videresælge pakkerejser for en rejseudbyder, der er registreret i Rejsegarantifonden – kaldet den ”tekniske rejseudbyder”.

Hvis du handler med en formidler for en rejseudbyder, er du dækket fuldt ud på niveau med de kunder, der handler direkte med en registreret rejseudbyder.

Du skal blot være opmærksom på følgende:

1. Formidleren skal have registreret en formidleraftale i Rejsegarantifonden. Du kan finde registrerede aftaler ved at søge på formidlere her: Find din rejseudbyder.

2. Det skal fremgå af formidlerens udbudsmateriale (hjemmeside, facebookside, katalog), hvem rejsens tekniske udbyder er, og den tekniske udbyders navn, CVR-nr. og reg. nr. i Rejsegarantifonden skal fremgå af din faktura fra formidleren.

Hvad er et binavn?

 

Når der ud for en registreret rejseudbyder er anført et eller flere binavne, betyder det blot, at rejseudbyderen har registreret et ekstra navn til sin virksomhed, fx til at markedsføre forskellige typer produkter.

 

Det har således ikke nogen betydning for din dækning, at det er binavnet til en rejseudbyder, der står på udbudsmaterialet eller på din faktura. Det vigtigste er, at CVR-nummeret stemmer overens med det CVR-nummer, der er registreret i fonden.

Min rejseudbyder ser ikke ud til at være registreret i Rejsegarantifonden – hvad kan det betyde?

 

Det kan betyde flere forskellige ting. Nedenstående kunne være forklaringen.

1. Det kan være et udenlandsk firma, som derfor ikke skal være registreret i Rejsegarantifonden.

2. Det kan være et dansk firma, der burde være registreret i Rejsegarantifonden, som ulovligt udbyder pakkerejser. I så fald må du meget gerne kontakte os.

3. Det kan være, at du har søgt på et forkert navn, eller at navnet staves på en lidt anden måde. Prøv at søg igen her eller kontakt os her.

Flybilletter

Jeg køber kun en flybillet - er den omfattet af fondens dækning?

 

Rejsegarantifonden skal sørge for hjemtransport af kunder, der kun har købt en flybillet, hvis kunderne strander som følge af udbyderens konkurs og har en hjemrejsebillet til Danmark.

 

”Udbyderen” er den, som kunden har købt billetten hos, dvs. flyselskabet hvis kunden har købt billetten direkte hos flyselskabet. Hvis kunden har købt billetten hos et rejsebureau, er det rejsebureauet, der er udbyderen, med mindre rejsebureauet udtrykkeligt har gjort opmærksom på, at dette ikke er tilfældet.

 

Hvis der er tilstrækkelige midler i fonden dækkes også hele eller dele af forudbetalinger for flybilletter, der endnu ikke er påbegyndt, dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. person.

 

Jeg har købt en flybillet hos et rejsebureau - Hvordan er jeg dækket?

 

Hvis du har købt flybilletten hos et rejsebureau, bliver du som udgangspunkt omfattet af fondens dækning, hvis rejsebureauet går konkurs, medmindre rejsebureauet udtrykkeligt har gjort opmærksom på, at du har handlet direkte med flyselskabet.

 

Hvordan klager jeg over en flyrejse?

 

Rejsegarantifonden har ikke noget med klager over rejser at gøre.

 

Du kan finde information om dine rettigheder og klagemuligheder her.

 

Hvordan er jeg dækket, hvis jeg køber en flybillet T/R fra Danmark til udlandet?

 

Rejsegarantifondens dækning er kun relevant i tilfælde af konkurs.

Hvis selskabet, du har købt billetten af, går konkurs, når du er rejst til udlandet, sørger Rejsegarantifonden for din hjemrejse tilbage til Danmark.

Hvis selskabet, du har købt flybilletten af, går konkurs, inden du er rejst til udlandet, er det ikke sikkert, at Rejsegarantifonden dækker din tabte billet. Fonden dækker en forholdsmæssig del af din flybillet, alt efter størrelsen af fondens formue, og der fratrækkes altid en selvrisiko på kr. 1.000. Sørg derfor for at betale din billet med et internationalt betalingskort, der ofte giver dig mulighed for at gøre indsigelse mod betalingen via dit pengeinstitut.

Jeg har købt min ud- og hjemrejsebillet hos to forskellige flyselskaber – er jeg dækket?

 

Ja, så længe du rejser ud fra og hjem til en dansk lufthavn.

Det vil naturligvis kun være den billet, der er købt af det konkursramte flyselskab, der vil være dækket. For information om, hvad dækningen omfatter, se Din dækning

Dækker Rejsegarantifonden andet end konkurs?

 

Nej, det er kun i tilfælde af konkurs, at Rejsegarantifonden kan hjælpe.

Skal jeg tilkøbe en konkursdækning til min flybillet for at være dækket?

 

Nej, det skal du ikke længere.

Se, hvordan du er dækket enten herunder eller på siden Din dækning

Skal et flyselskab være registreret i Rejsegarantifonden?

 

Nej, flyselskaber og andre udbydere af flybilletter skal ikke være registreret i Rejsegarantifonden.

Det skal udbydere af pakkerejser derimod.

Er min hjemtransport dækket, hvis jeg strander i udlandet?

 

Hvis du er omfattet af fondens dækning, vil du blive transporteret hjem på Rejsegarantifondens regning.

 

Se her, hvilke krav der er til at være dækket.

 

Er indenrigsflybilletter dækket?

 

Nej, det er kun flyrejser til udlandet, der er omfattet af Rejsegarantifondens dækning.

Hvad er fristen for at anmelde et krav efter en konkurs?

 

Ved anmeldelse af krav i forbindelse med flybilletter, skal vi skal have modtaget din erstatningsanmeldelse senest 6 måneder fra konkursdatoen.

 

Hvor lang ekspeditionstid er der på erstatningsanmeldelser?

 

Vi kan først beregne det samlede krav fra kunderne, når fristen på 6 måneder for anmeldelse af krav er passeret. Derefter vil det blive beregnet, hvor meget hver enkelt kunde kan få i erstatning, og udbetalingen vil så ske umiddelbart herefter.

 

Læs eventuelt mere om beregning af erstatning under Din dækning

 

Hvilket betalingskort skal jeg betale mine flybilletter med?

 

Det er en god idé at betale dine flybilletter med et internationalt betalingskort, der giver dig mulighed for at gøre indsigelse mod betalingen, hvis du ikke modtager det produkt, du har betalt for (fx ved konkurs).

Fx MasterCard eller VISA.

Vær dog opmærksom på, at hvis der er tale om et VISA/Dankort, og modtageren tager imod Dankort, så er det Dankort-delen, der benyttes. En Dankort-betaling sidestilles med en kontantbetaling, og det er derfor ikke muligt at gøre indsigelse mod betalingen.

Kontakt eventuelt dit pengeinstitut eller udstederen af dit betalingskort for yderligere vejledning.

Jeg kan ikke få fat i mit flyselskab, kan I hjælpe mig med at få fat i dem?

Skal jeg købe flybilletten af et dansk flyselskab, for at være dækket?

 

Nej, det skal du ikke.

Det afgørende er, at din flybillet er en udlandsrejse fra og hjem til en dansk lufthavn.

Andet

Hvad er Rejsegarantifonden?

 

Rejsegarantifonden er en privat, selvejende institution, hvis dækning kun bliver aktuel, når en rejseudbyder går konkurs.

Læs mere her.

Hvor kan jeg finde teksten til lov om en Rejsegarantifond?

Findes der tilsvarende fonde i udlandet?

 

Ja, der skal være ordninger svarende til Rejsegarantifonden i alle EU/EØS-lande. I lande udenfor EU/EØS-området er der næppe garantiordninger. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvor den rejseudbyder, du køber rejsen hos, er etableret.

 

I Norge har man Reisegarantifondet (www.rgf.no).

 

I Sverige har man Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).