Økonomisk vurdering

En rejseudbyders økonomi skal leve op til nogle bestemte krav for at kunne være registreret i Rejsegarantifonden, og for at kunne stille “ordinær garanti”, hvor garantiens størrelse reguleres ud fra skalaen som kan findes her. Hvis det ikke er muligt at efterleve de økonomiske krav, kan rejseudbyderen blive pålagt at stille “forhøjet garanti”, hvor hele fondens risiko afdækkes, hvilket betyder, at garantiens størrelse altid minimum skal svare til samtlige forudbetalinger, rejseudbyderen har modtaget.

Vælg en af nedenstående beskrivelser for at få en overordnet gennemgang af de to muligheder.

Ønsker du en mere detaljeret beskrivelse af den økonomiske vurdering, kan du downloade og læse vores samlede vejledning her.