Det danske selskab Detur Denmark ApS (CVR-nr. 33396635) blev erklæret konkurs den 20. oktober 2022. Selskabet havde binavnene Detour Rejser ApS og Detur Rejser ApS.

Som kuratorer er udpeget advokat Michael Serring, Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø., og advokat Henrik Selchau Poulsen, Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.

Detur Denmark ApS tilsluttede sig i juni 2021 den svenske rejsegarantiordning (Kammarkollegiet) mht. garanti i tilfælde af konkurs.

Der gælder regler i EU om, at rejseudbydere, som har kontorer i flere lande, kan vælge at stille garanti for konkurs for alle selskaberne i ét land.

Pakkerejsekunder, der købte rejsen efter den 4. juni 2021, kan anmelde kravet til den svenske rejsegarantiordning Kammarkollegiet https://www.kammarkollegiet.se.

Pakkerejsekunder, der købte rejsen den 4. juni 2021 eller tidligere, kan anmelde kravet til Rejsegarantifonden i Danmark via dette link: https://selvbetjening.rejsegarantifonden.dk/5000/dl0503ff.

Kunder, der kun har købt flybillet, kan anmelde kravet til Rejsegarantifonden via dette link: https://selvbetjening.rejsegarantifonden.dk/5000/dl0503ff. En flybillet alene kan på visse betingelser være omfattet af fondens dækning, og det er ikke en betingelse, at udbyderen har stillet garanti for konkurs i Danmark.