Årlig revisorerklæring

Hvert år skal jeres statsautoriserede eller registrerede revisor indsende en erklæring. Det gælder uanset, om I driver virksomheden i selskabsform eller i personligt regi, og uanset om I er fritaget fra revisionspligt jf. årsregnskabsloven. Personlige virksomheder med en omsætning omfattet af fondens dækning på under kr. 1. mio. skal dog ikke indsende revisorerklæring.

 

Revisor skal i erklæringen bekræfte eller korrigere de indberetninger, som I har foretaget til fonden hvert kvartal.

 

Erklæringen opgøres for hele kalenderår og indsendes på Virk.dk.

Revisorerklæring - Enkeltmandsvirksomheder, I/S

Erklæringen skal sendes samtidig med, at I aflægger årsrapport, dvs. senest 30. juni hvert år.

 

Krav til påtegning:

Revisors påtegning på erklæringen afhænger af, hvor stor en årlig omsætning, virksomheden har vedrørende rejseydelser omfattet af fondens dækning:

 

  • Under 1 mio.: Ingen erklæring
  • Over kr. 1 mio. men under kr. 10 mio.: Review-påtegning
  • Over kr. 10 mio.: Revisionspåtegning

Revisorerklæring - ApS, A/S, K/S, Foreninger

Erklæringen skal sendes samtidig med, at I aflægger årsrapport, dvs. senest 6 måneder efter udløbet af jeres regnskabsår.

 

Krav til påtegning:

Revisors påtegning på erklæringen afhænger af, hvor stor en årlig omsætning, selskabet har vedrørende rejseydelser omfattet af fondens dækning:

 

  • Under kr. 1 mio.: Review-påtegning
  • Over kr. 1 mio.: Revisionspåtegning

Udfyld og indsend på Virk.dk

Revisor udfylder og indsender erklæringen på Virk.dk med sin NemID medarbejdersignatur.

 

Link til formularen på Virk.dk:


Frist for indsendelse af revisorerklæring

 RegnskabsperiodeErklæring for årFrist
 01.01.2020-31.12.2020202030.06.2021
 01.02.2020-31.01.2021202031.07.2021
 01.03.2020-28.02.2021202031.08.2021
 01.04.2020-31.03.2021202030.09.2021
 01.05.2020-30.04.2021202031.10.2021
 01.06.2020-31.05.2021202030.11.2021
 01.07.2020-30.06.2021202031.12.2021
 01.08.2020-31.07.2021202031.01.2022
 01.09.2020-31.08.2021202028.02.2022
 01.10.2020-30.09.2021202031.03.2022
 01.11.2020-31.10.2021202030.04.2022
 01.12.2020-30.11.2021202031.05.2022
 01.01.2021-31.12.2021 202130.06.2022
 01.02.2021-31.01.2022 202131.07.2022
 01.03.2021-28.02.2022 202131.08.2022
 01.04.2021-31.03.2022 2021
30.09.2022
 01.05.2021-30.04.2022 202131.10.2022
 01.06.2021-31.05.2022 202130.11.2022
 01.07.2021-30.06.2022 202131.12.2022
 01.08.2021-31.07.2022 202131.01.2023
 01.09.2021-31.08.2022 202128.02.2023
 01.10.2021-30.09.2022 202131.03.2023
 01.11.2021-31.10.2022 202130.04.2023
 01.12.2021-30.11.2022 202131.05.2023
 01.01.2022-31.12.2022 202230.06.2023
 01.02.2022-31.01.2023 202231.07.2023
 01.03.2022-28.02.2023 202231.08.2023
 01.04.2022-31.03.2023 202230.09.2023
 01.05.2022-30.04.2023 202231.10.2023
 01.06.2022-31.05.2023 202230.11.2023
 01.07.2022-30.06.2023 202231.12.2023

Revisorerklæringens formulering

De forskellige revisorerklæringers formulering kan downloades herunder:

 

Revision - download PDF

 

Review ISRE2400 - Enkeltmandsvirksomhed og I/S - download PDF

 

Review ISRE2410 - Selskaber - download PDF