Årlig revisorerklæring

Hvert år skal jeres statsautoriserede eller registrerede revisor indsende en erklæring. Det gælder uanset, om I driver virksomheden i selskabsform eller i personligt regi, og uanset om I er fritaget fra revisionspligt jf. årsregnskabsloven. Personlige virksomheder med en omsætning omfattet af fondens dækning på under kr. 1. mio. skal dog ikke indsende revisorerklæring.

 

Revisor skal i erklæringen bekræfte eller korrigere de indberetninger, som I har foretaget til fonden hvert kvartal. Herudover skal revisor bekræfte dækningsgraden, likviditetsgraden og soliditetsgraden beregnet ud fra den seneste årsrapport. Erklæringen skal imidlertid ikke omfatte nøgletal, hvis rejseudbyderens omsætning omfattet af fondens dækning er lavere end kr. 250.000.

 

Erklæringen skal fremsendes i original.

 

Revisorerklæring - Virksomheder (enkeltmandsvirks., I/S)

 

Deadline

Erklæringen skal sendes samtidig med, at du aflægger årsrapport, dvs. senest 1. juli hvert år.

 

Krav til påtegning

Revisors påtegning på erklæringen afhænger af, hvor stor en årlig omsætning, virksomheden har vedrørende rejseydelser omfattet af fondens dækning:

 

Under 1 mio.: Ingen erklæring

Over kr. 1 mio. men under kr. 10 mio.: Review-påtegning

Over kr. 10 mio.: Revisionspåtegning

Revisorerklæring - Selskaber (ApS, A/S)

 

Deadline

Erklæringen skal sendes samtidig med, at I aflægger årsrapport, dvs. senest 5 måneder efter udløbet af jeres regnskabsår.

 

Krav til påtegning

Revisors påtegning på erklæringen afhænger af, hvor stor en årlig omsætning, selskabet har vedrørende rejseydelser omfattet af fondens dækning:

 

Under kr. 1 mio.: Review-påtegning

Over kr. 1 mio.: Revisionspåtegning

Deadline for indsendelse af revisorerklæring

  

RegnskabsperiodeErklæring for årDeadline - VirksomhedDeadline - Selskab
01.01.2017-31.12.2017201730.06.201831.05.2018
01.02.2017-31.01.2018201731.07.201830.06.2018
01.03.2017-29.02.2018201731.08.201831.07.2018
01.04.2017-31.03.2018201730.09.201831.08.2018
01.05.2017-30.04.2018201731.10.201830.09.2018
01.06.2017-31.05.2018201730.11.201831.10.2018
01.07.2017-30.06.2018201731.12.201830.11.2018
01.08.2017-31.07.2018201731.01.201931.12.2018
01.09.2017-31.08.2018201728.02.201931.01.2019
01.10.2017-30.09.2018201731.03.201928.02.2019
01.11.2017-31.10.2018201730.04.201931.03.2019
01.12.2017-30.11.2018201731.05.201930.04.2019
01.01.2018-31.12.2018201830.06.201931.05.2019
01.02.2018-31.01.2019201831.07.201930.06.2019
01.03.2018-28.02.2019201831.08.201931.07.2019
01.04.2018-31.03.2019201830.09.201931.08.2019
01.05.2018-30.04.2019201831.10.201930.09.2019
01.06.2018-31.05.2019201830.11.201931.10.2019
01.07.2018-30.06.2019201831.12.201930.11.2019
01.08.2018-31.07.2019201831.01.202031.12.2019
01.09.2018-31.08.2019201828.02.202031.01.2020
01.10.2018-30.09.2019201831.03.202028.02.2020
01.11.2018-31.10.2019201830.04.202031.03.2020
01.12.2018-30.11.2019201831.05.202030.04.2020