Ny lov - Information til rejseudbydere

 

Rejsegarantifondsloven blev ændret pr. 1. juli 2018.

 

Store dele af ændringerne er en direkte følge af et nyt EU-direktiv, som skulle implementeres i EU/EØS fra samme dato. Det er derfor ikke kun i Danmark, der sker ændringer på dette område, ligesom der vil komme et øget samarbejde på tværs af garantiordningerne indenfor EU/EØS.

 

I den nye lov introduceres begrebet ”sammensat rejsearrangement”, definitionen på en pakkerejse justeres og kravene til garantistillelse sænkes – for blot at nævne nogle af ændringerne.

 

Her på siden kan du læse om nogle af vigtigste ændringer i forhold til den lov, der var gældende indtil 30. juni 2018.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Lovtekst

Kun dækning, hvis udbyderen er registreret i fonden

 

Rejsegarantifonden skal efter 1. juli 2018 ikke dække kunder, der køber pakkerejser og/eller sammensatte rejsearrangementer hos udbydere, som ikke er registreret i fonden.

 

Det vil være afgørende, om udbyderen var registreret på det tidspunkt, hvor kunden købte rejsen. Det må forventes at medføre, at kunderne vil have øget fokus på vigtigheden af at købe rejser hos udbydere, som er registreret i fonden. Kunderne kan på vores hjemmeside søge på, om en bestemt rejseudbyder er registreret i fonden.

 

Hidtil har alle kunder været dækket, uanset om rejseudbyderen var registreret i fonden eller ej.

 

 

Sammensatte rejsearrangementer

 

Der indføres et nyt begreb – ”sammensatte rejsearrangementer” – hvor kunder, der selv ”pakker” deres rejse, bliver bedre beskyttet, end de er i dag, men ikke så godt som hvis de køber en pakkerejse.

 

Den erhvervsdrivende, der fx udbyder indkvartering og har et kommercielt link på sin hjemmeside, hvorigennem kunden hos en anden erhvervsdrivende køber et andet element i rejsen (fx koncert), skal registreres i fonden og stille garanti for indkvarterings-omsætningen, hvis kunden har købt koncertydelsen senest 24 timer efter at han købte indkvarteringen.

 

Definitionen på et sammensat rejsearrangement gælder i hele EU/EØS.

 

For yderligere information kan du læse vores notat om sammensatte rejsearrangementer her

 

Oplysningsskemaer vedrørende sammensatte rejsearrangementer fremgår her (side 14-18):

Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

 

 

Pakkerejsebegrebet ændres

 

Udvides:

Billeje bliver et selvstændigt element i en pakkerejse på lige fod med transport, indkvartering og anden turistmæssig ydelse.

Man vil betragte det som en pakkerejse, hvis de forskellige elementer (transport, indkvartering, turistmæssig ydelse, billeje) udbydes, sælges eller faktureres til en samlet pris, eller betegnes som en pakkerejse, selv om de forskellige elementer købes hos forskellige erhvervsdrivende.

 

Indskrænkes:

Der foreligger ikke længere en pakkerejse, hvis en kunde i første omgang køber fx indkvartering (og får en faktura på det) og nogle måneder efter køber fx transport (og får en faktura på det) – selv om begge dele købes hos den samme udbyder.

Sådanne produkter har altid været betragtet som pakkerejser/rejsearrangementer omfattet af fondens dækning (når ydelse nr. 2 var aftalt), men det vil ikke være tilfældet efter 1. juli 2018, med mindre det samlede produkt fra starten var udbudt som en ”pakkerejse” (eller lignende betegnelse) eller blev udbudt til en samlet pris.

Definitionen af en pakkerejse gælder i hele EU/EØS.

Ordinær garantiskala sænkes

 

Den ordinære garantiskala bliver reguleret, så rejseudbydere med tilfredsstillende kapitalberedskab skal stille lavere garantier end efter de nuværende regler. Fx skal der slet ikke stilles garanti, hvis den årlige omsætning er under 1 mio. kr.

 

Ny garantiskala

Er omsætningen ikke over 1 mio. kr., stilles der ikke garanti.

Ved en omsætning på mere end 1 mio. kr., men ikke over 5 mio. kr., er garantien 150.000 kr.

Ved en omsætning på mere end 5 mio. kr., men ikke over 10 mio. kr., er garantien 300.000 kr.

Ved en omsætning på mere end 10 mio. kr., men ikke over 15 mio. kr., er garantien 600.000 kr.

Ved en omsætning på mere end 15 mio. kr., men ikke over 50 mio. kr., er garantien 900.000 kr.

Ved en omsætning på mere end 50 mio. kr., men ikke over 100 mio. kr., er garantien 1,35 mio. kr.

Ved en omsætning på mere end 100 mio. kr., men ikke over 250 mio. kr., er garantien 1,8 mio. kr.

Ved en omsætning på mere end 250 mio. kr. er garantien på 2,25 mio. kr. og yderligere 1 mio. kr. for hver 100 mio. kr., omsætningen overstiger 250 mio. kr.

 

 

Mulighed for nedsættelse af garanti efter 1. juli 2018

 

Der vil være mange rejseudbydere, som kan få garantien nedsat efter 1. juli 2018 som følge af den sænkede garantiskala.

 

Det vil først og fremmest være relevant for de rejseudbydere, som før 1. juli 2018 stillede ordinær.

 

I kan kontakte jeres sagsbehandler for at få en vurdering af garantien.

 

Find din sagsbehandlers kontaktoplysninger her

 

 

Tilsyn med udbyderens kapitalberedskab

 

Fondens bestyrelse skal sørge for, at der i fondens tilsynsvirksomhed er den ”rette balance” mellem formuestørrelsen, bidragenes størrelse, størrelsen på de ordinære garantier og kravene til forhøjet garanti.

 

Det sker for at sikre, at omkostningerne (både de økonomiske og administrative) minimeres for rejsebranchen som helhed, samtidig med at beskyttelsen af de rejsende fastholdes. Der skal være en uafhængig, ekstern ekspert (fx en revisor), som påtegner, at bestyrelsen har fundet den rette balance.

 

 

Administrationsbidrag

 

Der skal skelnes (beløbsmæssigt) mellem grundbidrag og registreringsbidrag. Grundbidrag bliver (som nu) et fast beløb, som fondens bestyrelse fastsætter, og som alle registrerede skal betale.

 

Herudover skal der (som nu) betales et omsætningsbidrag, som beregnes ud fra rejseudbyderens omsætning af pakkerejser og/eller sammensatte rejsearrangementer, og som alle registrerede skal betale.

 

Grundbidrag og omsætningsbidrag fastsættes som nu medio året og skal betales pr. 1. september.

 

Nye udbydere skal det første år betale et registreringsbidrag, som ikke nødvendigvis er lig med grundbidraget (i dag er grundbidrag og registreringsbidrag det samme beløb).

 

 

Udbydere indenfor EU/EØS

 

Udbydere etableret indenfor EU/EØS-området kan vælge hvilken EU/EØS-garantiordning, de vil tilslutte sig. De kan tilslutte sig flere ordninger, hvis de er etableret i flere lande, men de kan også nøjes med at tilslutte sig ordningen i ét EU/EØS-land for hele omsætningen.

 

Hvis en udbyder kun er etableret i ét EU/EØS-land, men retter sin markedsføring mod kunder i andre EU/EØS-lande, dækker garantistillelsen i etableringslandet også salget til kunder i de andre EU/EØS-lande.

 

 

Udbydere udenfor EU/EØS

 

Udbydere etableret udenfor EU/EØS-området, der retter deres markedsføring mod danske kunder (typisk ved at markedsføringen er på dansk), vil skulle registreres Rejsegarantifonden.

 

 

Foreninger, skoler m.v.

 

Foreninger, skoler m.v. kan være fritaget for registrering i fonden, hvis de lever op til nogle bestemte kriterier.

 

Læs mere her