Flightcentre A/S under konkurs

Flightcentre A/S, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, CVR-nr. 27755445, blev registreret i Rejsegarantifonden i juni 2005. Selskabet drev også virksomhed i binavnene FCM Travel Solutions A/S og Idrættens Rejsebureau A/S.

Selskabet solgte primært flybilletter til forretningsrejsende, men også i mindre omfang pakkerejser.

 

Konkurs:

Flightcentre A/S blev den 5. januar 2017 erklæret konkurs ved Sø- og Handelsrettens skifteret i København. Advokat Ole Maare, Maare Advokatanpartsselskab, Slotsgade 21, 2. sal, 5000 Odense C., er udpeget som kurator i boet.

 

Pakkerejser:

Rejseudbydere, der sælger pakkerejser, skal være registreret i Rejsegarantifonden. En pakkerejse består typisk af både transport og indkvartering, fx fly og hotel. Fonden fører tilsyn med de registrerede rejseudbyderes økonomi og kan kræve den fulde risiko på pakkerejserne afdækket, hvis vi efter en konkret analyse af økonomien må antage, at der er en særlig risiko for, at vi vil lide tab.

På baggrund af driftsmæssige problemer accepterede Flightcentre A/S i september 2013 at afdække fondens risiko på pakkerejsedelen, og det fortsatte selskabet med, indtil konkursdekretet blev afsagt.

Fonden sørger for indkvartering og hjemtransport af evt. strandede kunder, hvis de på grund af konkursen ikke får de ydelser, de havde købt af Flightcentre A/S.

Kunder, der har købt pakkerejser med fx fly og hotel, og som endnu ikke er afrejst, kan søge det forudbetalte beløb retur fra Rejsegarantifonden. Fonden udsender i løbet af ca. en uge information til de pågældende kunder med vejledning herom.

 

Flybilletter alene:

Flybilletter alene er på visse betingelser omfattet af fondens dækning, men det kræver ikke registrering i fonden at sælge flybilletter, og fonden kan derfor ikke kræve denne risiko afdækket. I stedet opbygges en formue i fonden til dækning af tab på flybilletter alene. Det sker ved, at der betales en afgift til fonden på kr. 2 for hver kunde, der rejser fra en dansk lufthavn til udlandet.

Flybilletter er omfattet af fondens dækning, hvis de udgår fra Danmark til udlandet og retur, og udbyderen af flybilletten går konkurs.

Fonden skal sørge for hjemtransport af strandede rejsekunder, hvis deres returbillet på grund af konkursen ikke kan benyttes.

Kunder, der ikke var kommet afsted på tidspunktet for konkursen, kan søge erstatning hos fonden. Der vil blive fratrukket en selvrisiko på kr. 1.000 pr. kunde, og der vil blive beregnet dividende af restkravet, hvis der ikke er tilstrækkelige midler i den del af fondens kasse, som skal benyttes til dækning af flybilletter alene.

I denne sag er det pt. vores opfattelse, at formuen vil være tilstrækkelig, så der ikke skal beregnes dividende, dvs. at der kun vil blive fratrukket kr. 1.000 pr. kunde.

 

Tab:

På baggrund af de informationer, der foreligger på nuværende tidspunkt, forventer vi ikke at lide tab på pakkerejsedelen, idet erstatningsudbetalingerne til disse kunder efter det oplyste kan rummes i den stillede garanti, der på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse var på t.kr. 300.

For flybilletternes vedkommende må vi forvente at blive påført et tab, med mindre alle billetter var udstedt og er gyldige, men omfanget kendes på nuværende tidspunkt ikke.