Vejledning ved konkurs

Download erstatningsanmeldelse her.

Rejsegarantifonden yder bistand til rejsekunder, der har købt en pakkerejse, og i et vist omfang til rejsekunder, der har købt en flybillet alene.
Du kan læse mere under ”Hvilke rejser erstatter fonden?” her.

Hvordan skal kunder i udlandet forholde sig?

Hvis der er guide-service tilknyttet din rejse, så kontakt guiden. Fonden informerer guiden om tidspunkt for hjemtransport m.v.

Det er enten Rejsegarantifonden eller SOS International A/S, der arrangerer hjemtransport for kunder, som er strandet på rejsemålet på grund af rejseudbyderens konkurs.

Hurtigst muligt efter konkursen informerer vi på hjemmesiden om vi har fået oplysninger fra rejseudbyderen, så vi kan kontakte de strandede kunder, eller om I skal kontakte os eller SOS International A/S.

Se fondens kontaktoplysninger her. Uden for kontortiden kan telefon 20 70 83 33 i uopsættelige tilfælde kontaktes.

Kontaktinformationer til SOS International A/S vil blive lagt på fondens hjemmeside, hvis det er SOS, der skal arrangere hjemtransporten.

I nødstilfælde henvises til Udenrigsministeriets vagttjeneste på telefon 33 92 00 00.

Hvordan skal kunder, der ikke er kommet af sted, forholde sig?

Hvis du har købt en rejseydelse og konstaterer, at din rejseudbyder er gået konkurs, skal du som udgangspunkt afvente, at fonden kontakter dig. Hvis der er kort tid til din afrejsedato, vil fonden forsøge at kontakte dig omgående, og lykkes det ikke, skal du selv kontakte fonden – se kontaktoplysninger her.

Hvis din afrejsedato ikke er umiddelbart forestående, skal du afvente, at fonden kontakter dig. Fonden får som regel via rejseudbyderens bogholderi lister over de kunder, som ikke er kommet ud at rejse. Herefter sender fonden dig et brev med vejledning om sagen og en erstatningsanmeldelse.

Hvis du ikke har hørt fra os inden for et par uger efter konkursen, er det formentlig fordi vi ikke har modtaget en kundeliste, og så bedes du i stedet selv downloade anmeldelsen fra fondens hjemmeside og indsende den med den nødvendige dokumentation.

Vejledning til indsendelse af erstatningsanmeldelse

Du kan downloade erstatningsanmeldelsen her.

Erstatningsanmeldelsen skal udfyldes og indsendes pr. post (ikke pr. mail) til os sammen med:

  • din faktura/dit deltagerbevis og
  • din kvittering for det/de beløb, du har betalt til rejseudbyderen

Det er vigtigt, at du indsender al den nødvendige dokumentation, ellers kan sagsbehandlingstiden trække ud.

Fonden anbefaler, at du tager kopi af dokumenterne til dig selv, inden du sender dem.

Sagsbehandling og ekspeditionstid

Når fonden har modtaget og registreret din sag, får du tilsendt en mail, som bekræfter modtagelsen. Mailen indeholder også dit sagsnummer i fonden, som du skal henvise til, hvis du vil kontakte os.

Ekspeditionstiden varierer fra sag til sag, alt afhængig af hvor mange kunder konkursen omfatter. Vi behandler sagerne i den rækkefølge, kunderne skulle være afrejst.

Når sagen er færdigbehandlet, bliver du kontaktet af fonden, enten med en besked om, at erstatningsbeløbet vil blive overført eller med information om afslag.

Overdragelse af tilgodehavende til anden rejsearrangør

Hvis du gerne vil ud at rejse med en anden rejseudbyder, kan du undersøge, om du kan overdrage (transportere) dit tilgodehavende i forbindelse med konkursen til en af de rejseudbydere, der er registreret i fonden - hvis den nye rejseudbyder er indforstået med det. I stedet for at udbetale beløbet til dig, når fonden har færdigbehandlet din sag, udbetales beløbet til den rejseudbyder, du har aftalt at rejse med.

I så fald skal du kontakte den nye rejseudbyder, og du skal sende/overbringe den udfyldte originale erstatningsanmeldelse til den nye rejseudbyder sammen med din faktura/dit deltagerbevis og kvittering/kontoudtog. Husk at udfylde pkt. 5 på erstatningsanmeldelsen med navnet på den nye rejseudbyder og det beløb, du vil have fonden til at betale til den nye rejseudbyder. Fonden kan aldrig betale mere til den nye udbyder, end du har til gode pga. konkursen. Hvis det viser sig, at din rejse ikke er omfattet af fondens dækning, skal du betale den nye rejseudbyder for rejsen.

til top