Hvilke rejser erstatter fonden?

Rejsegarantifonden yder bistand til rejsekunder, der har købt en pakkerejse, og til rejsekunder, der har købt konkursdækning til en flybillet alene eller billeje i udlandet alene.
Det er beskrevet i lov om en rejsegarantifond §5, 5a i hvilke tilfælde fonden yder bistand.
Find hele loven under download her.

 Hvilke rejser erstatter fonden?


Rejsegarantifondens konkursdækning omfatter de rejseydelser, som er beskrevet i lovens § 2 stk. 1 – hovedsageligt pakkerejser og flybilletter alene.

En pakkerejse består oftest af både transport og indkvartering, dvs. fx fly og hotel eller bus og hotel. Det hele skal være købt hos den samme rejseudbyder. Den præcise definition af en pakkerejse er beskrevet i lovens § 2 stk. 1 nr. 1. En pakkerejse er altid omfattet af fondens dækning, hvis du har købt den hos en rejseudbyder, der er registreret i fonden, og det behøver ikke stå på din faktura, at du er omfattet af fondens dækning. Søg registrerede rejseudbydere her.

En flybillet alene kan også være omfattet af fondens dækning. Det kræver, at du køber en konkursdækning samtidig med, at du køber flybilletten. Du kan købe konkursdækningen hos de rejseudbydere, som er registreret i Rejsegarantifonden. Det er en betingelse, at flybilletten er til privat brug, og at det står på din faktura/billet/kvittering, at du har købt konkursdækning – ellers er du ikke omfattet af fondens dækning. Hvis den rejseudbyder, du har købt flybilletten og konkursdækningen hos, går konkurs, vil du kunne få erstatning fra fonden. Hvis du ikke købte flybilletten direkte hos et flyselskab, men hos et rejsebureau (fx et webrejsebureau), vil du være omfattet af fondes dækning, hvis rejsebureauet går konkurs. Hvis det er flyselskabet, der går konkurs, skal du og rejsebureauet finde en tilfredsstillende løsning på sagen, og hvis det ikke kan lade sig gøre, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Søg registrerede rejseudbydere her.

Billeje i udlandet alene kan være omfattet af fondens dækning på de samme vilkår som en flybillet alene. Du kan købe konkursdækningen hos de rejseudbydere, som er registreret i Rejsegarantifonden. Konkursdækningen skal købes samtidig med, at du lejer bilen, og det skal fremgå af fakturaen/kvitteringen, at du har købt konkursdækning. Søg registrerede rejseudbydere her.

Leje af feriebolig alene er ikke en rejseydelse og er derfor ikke omfattet af fondens dækning.

Rejser købt via internettet
Der er ingen problemer i at købe rejsen via internettet, hvis du køber en rejseydelse, der er omfattet af fondens dækning, og rejseudbyderen er registreret i fonden. Rejseudbyderne skal skilte med, at de er registreret i Rejsegarantifonden. Nogle gange kan det være svært for dig at se, om du køber både flybilletten og hotellet hos den samme rejseudbyder. Hvis du fx køber flybilletten på én hjemmeside og så overføres til en anden hjemmeside, når du ønsker at bestille hotel, så er det ikke sikkert, at du har købt både fly og hotel hos den samme udbyder, og så er der ikke tale om en pakkerejse omfattet af fondens dækning. Kontakt fonden, hvis du er i tvivl her.

Gavekort
Du kan ikke altid regne med, at et gavekort til en rejse er omfattet af fondens dækning, hvis rejseudbyderen går konkurs. Hvis gavekortet lyder på ”en pakkerejse” og er købt hos en rejseudbyder, der er registreret i fonden, og hvis det kan dokumenteres, at der er betalt for gavekortet, vil det som udgangspunkt være omfattet af fondens dækning. Kontakt fonden, hvis du har spørgsmål vedrørende gavekort her.

Husk!
Husk altid at få en faktura/et deltagerbevis/en billet, hvor det er beskrevet, hvad du har købt.

Hvis du ønsker at få oplyst, om en konkret rejse er omfattet af fondens dækning eller ej, er du altid velkommen til at kontakte fonden her

til top

Hvad gør Rejsegarantifonden for dig ved en konkurs?

Den bistand, som Rejsegarantifonden yder, er beskrevet i lovens § 5 og § 5a. Find hele loven under download her.

Konkurs inden du er kommet ud at rejse:
Fonden udbetaler dig det beløb, du har betalt for rejsen. Det gælder dog ikke evt. beløb betalt for rejse- eller afbestillingsforsikring, som du skal søge refunderet direkte hos forsikringsselskabet. Hvis købet ikke drejer sig om en pakkerejse, men alene om flybilletter eller billeje i udlandet, fratrækkes også beløbet betalt for konkursdækningen.

Konkurs mens du er ude at rejse:
Hvis du har købt en pakkerejse med indkvartering, og konkursen medfører, at du ikke kan bo dér, hvor du skulle have boet, så sørger fonden for, at du får et andet sted at bo. Det kan være, at fonden er nødt til at afbryde din ferie, og i så fald kan du søge erstatning for den del af ferien, som du ikke fik afholdt.

Hvis du har købt en pakkerejse, hvor hjemtransport indgår eller en flybillet med konkursdækning, sørger fonden eller SOS International A/S for hjemtransport ”inden rimelig tid”. Det kan være, du må blive længere på rejsemålet, end det oprindelig var forudsat, men fonden dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste o.lign. Hvis du ikke er indforstået med at afvente, at fonden/SOS International A/S arrangerer hjemtransport, og i stedet selv sørger for at komme hjem, dækker fonden ikke udgiften til din nye billet m.v.

Læs mere om, hvordan kunder skal forholde sig ved en konkurs her.

 

til top