Hvilke rejser erstatter fonden?

Rejsegarantifonden udbetaler erstatning til rejsekunder, der har købt en pakkerejse hos en rejseudbyder, der er registreret i fonden, hvis rejseudbyderen går konkurs.
Det er beskrevet i lov om en rejsegarantifond §5 i hvilke tilfælde fonden udbetaler erstatning.
Find hele loven under download her.

 Hvilke rejser erstatter fonden?


Rejsegarantifondens dækning omfatter de rejseydelser, som er beskrevet i lovens § 2 stk. 1: Pakkerejser og i et vist omfang flybilletter alene.

En pakkerejse består oftest af både transport og indkvartering, dvs. fx fly og hotel eller bus og hotel. Det hele skal være købt hos den samme rejseudbyder. Den præcise definition af en pakkerejse er beskrevet i lovens § 2 stk. 1 nr. 1. En pakkerejse er altid omfattet af fondens dækning, hvis du har købt den hos en rejseudbyder, der er registreret i fonden, og det behøver ikke stå på din faktura, at du er omfattet af fondens dækning. Søg registrerede rejseudbydere her.

Et krydstogt anses som en pakkerejse i sig selv.

Længerevarende sprogrejser, hvor eleverne bor hos værtsfamilier, som ikke får betaling for indkvarteringen (fx High School ophold i USA) anses ikke som pakkerejser. Det skyldes, at sådan indkvartering ikke betragtes som ”indkvartering” i lovens forstand, og at undervisning ikke anses for at være en ”turistmæssig ydelse”.

En flybillet alene med afrejse fra Danmark til udlandet vil også blive erstattet, hvis der er midler nok i fonden til det. Fonden vil dog altid sørge for hjemtransport, hvis du strander i udlandet som følge af rejseudbyderens konkurs, og du havde købt hjemtransport til Danmark. ”Rejseudbyderen” er den, du har købt billetten hos, dvs. flyselskabet hvis du har købt billetten direkte hos flyselskabet. Hvis du har købt billetten hos et rejsebureau, er det rejsebureauet, der er udbyderen, med mindre rejsebureauet udtrykkeligt har gjort opmærksom på, at dette ikke er tilfældet.

Leje af feriebolig alene er ikke en rejseydelse og er derfor ikke omfattet af fondens dækning.

Rejser købt via internettet
Der er ingen problemer i at købe rejsen via internettet, hvis du køber en rejseydelse, der er omfattet af fondens dækning, og rejseudbyderen er registreret i fonden. Rejseudbyderne skal skilte med, at de er registreret i Rejsegarantifonden. Nogle gange kan det være svært for dig at se, om du køber både flybilletten og hotellet hos den samme rejseudbyder. Hvis du fx køber flybilletten på én hjemmeside og så overføres til en anden hjemmeside, når du ønsker at bestille hotel, så er det ikke sikkert, at du har købt både fly og hotel hos den samme udbyder, og så er der ikke tale om en pakkerejse omfattet af fondens dækning. Kontakt fonden, hvis du er i tvivl her.

Gavekort
Du kan ikke altid regne med, at et gavekort til en rejse er omfattet af fondens dækning, hvis rejseudbyderen går konkurs. Hvis gavekortet lyder på ”en pakkerejse” og er købt hos en rejseudbyder, der er registreret i fonden, og hvis det kan dokumenteres, at der er betalt for gavekortet, vil det som udgangspunkt være omfattet af fondens dækning. Kontakt fonden, hvis du har spørgsmål vedrørende gavekort her.

Husk!
Husk altid at få en faktura/et deltagerbevis/en billet, hvor det er beskrevet, hvad du har købt.

Hvis du ønsker at få oplyst, om en konkret rejse er omfattet af fondens dækning eller ej, er du altid velkommen til at kontakte fonden her

til top

Hvad gør Rejsegarantifonden for dig ved en konkurs?

Den bistand, som Rejsegarantifonden yder, er beskrevet i lovens § 5 og § 5a. Find hele loven under download her.

Konkurs inden du er kommet ud at rejse:
Hvis du har købt en pakkerejse, refunderer fonden dig det beløb, du har betalt for rejsen (dog ikke evt. beløb betalt for rejse- eller afbestillingsforsikring, som du skal søge refunderet direkte hos forsikringsselskabet). Denne sikkerhed gælder altid – uanset hvor mange penge, der er i fonden.

Hvis du kun har købt en flybillet, afhænger det af, hvor mange penge, der er i fonden, om du kan få refusion eller ej. Hvis der er penge nok, refunderer fonden dig hele det beløb, du har forudbetalt (dog ikke evt. beløb betalt for rejse- eller afbestillingsforsikring, som du skal søge refunderet direkte hos forsikringsselskabet) - dog med fradrag af en selvrisiko på kr. 1.000 pr. person. Hvis der ikke er penge nok til fuld refusion af alle krav, refunderer fonden kravene forholdsmæssigt, dvs. at der udbetales dividende af kravet fratrukket en selvrisiko på kr. 1.000 pr. person. Hvis der ikke er penge i fonden, får du ikke udbetalt noget beløb. Vi anbefaler derfor, at man anvender et internationalt betalingskort, når man køber flybilletter, fordi man så som alternativ til fondens dækning har mulighed for at søge hele betalingen tilbageført via sin bank.

Konkurs mens du er ude at rejse:
Hvis du har købt en pakkerejse med indkvartering, og konkursen medfører, at du ikke kan bo dér, hvor du skulle have boet, så sørger fonden for, at du får et andet sted at bo. Det kan være, at fonden er nødt til at afbryde din ferie, og i så fald kan du søge erstatning for den del af ferien, som du ikke fik afholdt.

Hvis du har købt en pakkerejse eller flybillet, hvor hjemtransport indgår, sørger fonden eller SOS International A/S for hjemtransport ”inden rimelig tid”. Det kan være, du må blive længere på rejsemålet, end det oprindelig var forudsat, men fonden dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste o.lign. Hvis du ikke er indforstået med at afvente, at fonden/SOS International A/S arrangerer hjemtransport, og i stedet selv sørger for at komme hjem, dækker fonden ikke udgiften til din nye billet m.v.

Læs mere om, hvordan kunder skal forholde sig ved en konkurs her.

til top