Kontakt os

Telefon
45 87 83 33

Telefonekspedition
hverdage 10-15

Send os en email

Hvordan finder jeg ud af, om en rejseudbyder er registreret i fonden?

Du kan søge på rejseudbyderens navn, CVR-nummer eller registreringsnummer i fonden - her.

Et tip til din søgning:
Angiv så få detaljer som muligt - skriv fx kun de første 2 bogstaver i rejseudbyderens navn.
Desuden kan du finde en liste over de rejseudbydere, der er blevet registreret eller slettet inden for det sidste år - her.

Hvor meget erstatter fonden, hvis min rejseudbyder går konkurs?

Hvis du har købt en pakkerejse, kan du få alt, der er en del af selv rejseproduktet, erstattet: Transport, ophold, evt. guidede ture el. lign. I langt de fleste tilfælde vil det være hele det beløb, du har betalt for rejsen, der erstattes. Evt. forsikringer skal dog søges refunderet fra forsikringsselskabet. Hvis købet ikke drejer sig om en pakkerejse, men alene om flybilletter, så afhænger refusionens størrelse af, om fondens formue er stor nok til at dække tabet. Du har samtidig en selvrisiko på kr. 1.000 pr. flybillet. Se mere information - her.

Hvad sker der, hvis rejseudbyderen går konkurs, mens jeg er på rejsen?

I langt de fleste tilfælde gennemføres rejserne som planlagt, og kunderne mærker intet til konkursen.
I sjældne tilfælde vil det være nødvendigt at hente kunder hjem fra destinationen. Dette sørger Rejsegarantifonden for. Læs mere - her.

Hvad er en pakkerejse?

Typeeksemplet på en pakkerejse er en rejse med både fly og hotel eller med både bus og hotel, men en pakkerejse kan også være en kør-selv-ferie med færgebillet og leje af feriebolig, eller en ferie med leje af feriebolig og billeje.

Du kan læse lidt mere om pakkerejser - her.

Er min pakkerejse omfattet af fondens dækning?

Din pakkerejse er omfattet af fondens dækning, hvis følgende er opfyldt:

Du har indgået aftale om en pakkerejse
Du har betalt for rejsen
Aftalen er indgået med en rejseudbyder, der er registreret i fonden

Det behøver ikke være påført din billet/faktura, at du er omfattet af fondens dækning – det vil du automatisk være, hvis betingelserne ovenfor er opfyldt.

Er du i tvivl om din pakkerejse er omfattet, er du velkommen til at kontakte fonden. Find kontaktoplysningerne her.

Hvor mange overnatninger skal jeg købe sammen med min flybillet, for at det er en pakkerejse?

Én overnatning er nok.

Er rejser købt på tilbudssider/dealsites omfattet af fondens dækning?

Hvad er en tilbudsside/dealsite:

Hjemmeside og/eller nyhedsbrev, hvor en forbruger tilbydes en ydelse, der som regel leveres af en tredje part (f.eks. et rejsebureau).

For at være omfattet af fondens dækning skal du sikre dig, at du køber en pakkerejse med fx både transport og indkvartering, og at tilbudssiden selv er registreret i Rejsegarantifonden eller er formidler for en dansk rejseudbyder, der er registreret i Rejsegarantifonden.

Tilbudssiden er selv registreret i Rejsegarantifonden:

Hvis tilbudssiden selv er registreret i fonden, er det som udgangspunkt tilbudssiden, der er udbyder af din rejse, og derfor også har det endelige ansvar for rejsen. Hvis tilbudssiden går konkurs, vil du være omfattet af fondens dækning, hvis du har købt en pakkerejse.

Tilbudssiden kan imidlertid også være formidler for en anden rejseudbyder, der er registreret i Rejsegarantifonden, selvom tilbudssiden også har sin egen registrering. I et sådant tilfælde gælder nedenstående vedr. formidlere.

Tilbudssiden er ikke registreret i Rejsegarantifonden:

Hvis tilbudssiden ikke er registreret i Rejsegarantifonden, skal tilbudssiden tydeligt gøre opmærksom på, hvilken registreret rejseudbyder, der er teknisk udbyder af rejsen. Fremgår dette ikke, bør du kontakte Rejsegarantifonden.

Hvis tilbudssiden optræder som formidler for en rejseudbyder, der er registreret i Rejsegarantifonden, er det den registrerede rejseudbyder, der er teknisk udbyder af rejsen, og som har det endelige ansvar for, at din rejse gennemføres. Den tekniske rejseudbyders navn og CVR-nr. skal tydeligt fremgå af din faktura. Hvis den tekniske rejseudbyder går konkurs, vil du være omfattet af fondens dækning, hvis du har købt en pakkerejse. Hvis formidleren (tilbudssiden) går konkurs, skal den tekniske rejseudbyder gennemføre din rejse som planlagt.

Du kan tjekke her på hjemmesiden, om en rejseudbyder er registreret i fonden, og du kan få oplyst, om en tilbudsside er registreret som formidler ved at ringe til os på telefon 45 87 83 33 (hverdage 10-15).

Jeg køber kun en flybillet - er den omfattet af fondens dækning?

Rejsegarantifonden skal sørge for hjemtransport af kunder, der kun har købt en flybillet, hvis kunderne strander som følge af udbyderens konkurs og har en hjemrejsebillet til Danmark. 

”Udbyderen” er den, som kunden har købt billetten hos, dvs. flyselskabet hvis kunden har købt billetten direkte hos flyselskabet. Hvis kunden har købt billetten hos et rejsebureau, er det rejsebureauet, der er udbyderen, med mindre rejsebureauet udtrykkeligt har gjort opmærksom på, at dette ikke er tilfældet.

Hvis der er tilstrækkelige midler i fonden dækkes også hele eller dele af forudbetalinger for flybilletter, der endnu ikke er påbegyndt, dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. person.

Kan jeg søge erstatning hos Rejsegarantifonden, hvis jeg har købt en flybillet hos et rejsebureau, og flyselskabet går konkurs?

Hvis du har købt flybilletten hos et rejsebureau, bliver du som udgangspunkt omfattet af fondens dækning, hvis rejsebureauet går konkurs, medmindre rejsebureauet udtrykkeligt har gjort opmærksom på, at du har handlet direkte med flyselskabet.

Er gavekort dækket af fonden?

Du kan ikke påregne, at gavekort altid er omfattet af fondens dækning.

I tilfælde, hvor et gavekort muligvis kan være omfattet af fondens dækning, kræver det for det første, at gavekortet lyder på en rejseydelse, altså fx en pakkerejse.

Derudover skal du kunne dokumentere, at der er betalt for gavekortet til rejseudbyderen. Vundne gavekort, der ikke oprindeligt er betalt for, kan ikke erstattes.

Har det betydning for min ret til erstatning, hvilken betalingsform jeg benytter?

Nej. Du skal bare kunne dokumentere, at du har betalt beløbet til rejseudbyderen.

Har du spørgsmål vedrørende erstatningsrettigheder ved brug af kreditkort henvises til dit pengeinstitut.

Har I gode erfaringer med denne rejseudbyder?

Fonden kan ikke kommentere kvaliteten af de enkelte rejseudbydere. Når en rejseudbyder er registreret i fonden, er det en garanti for dig i tilfælde af rejseudbyderens konkurs.

Hvad betyder det, at en rejseudbyder er registreret i fonden?

Når en rejseudbyder er registreret i Rejsegarantifonden, betyder det, at udbyderen må sælge pakkerejser. Dansk etablerede rejseudbydere skal være registreret i Rejsegarantifonden, for at have tilladelse til at udbyde og sælge pakkerejser.

Hvad betyder det for mig, at en rejseudbyder er slettet af fondens register?

Når en rejseudbyder slettes af fondens register, betyder det, at udbyderen ikke længere har lov til at udbyde eller sælge rejseydelser. Udbyderen må altså hverken reklamere med rejseydelser (fx på hjemmesider eller i annoncer) eller sælge rejseydelser, mens registreringen er slettet.

Overtræder rejseudbyderen dette, kan det i værste fald medføre politianmeldelse.

Hvorfor bliver en rejseudbyder slettet?

Der kan være mange forskellige årsager til at en rejseudbyder bliver slettet af fondens register. I langt de fleste tilfælde er der tale om, at nogle oplysninger ikke er fremsendt rettidigt, men der kan også være andre årsager. Vi oplyser ikke, hvorfor den enkelte rejseudbyders registrering er blevet slettet. Hvis en rejseudbyder går konkurs eller i betalingsstandsning, slettes udbyderen naturligvis fra fondens liste.

Er jeg stadig dækket, hvis min rejseudbyder bliver slettet, efter at jeg har købt rejsen?

Ja, det er du. 

Hvad er Rejsegarantifonden?

Rejsegarantifonden er en privat, selvejende institution, hvis dækning kun bliver aktuel, når en rejseudbyder går konkurs.

Hvor kan jeg finde teksten til lov om en Rejsegarantifond?

Klik her.

Findes der tilsvarende fonde i udlandet?

Ja, der skal være ordninger svarende til Rejsegarantifonden i alle EU/EØS-lande. I lande udenfor EU/EØS-området er der næppe garantiordninger. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvor den rejseudbyder, du køber rejsen hos, er etableret.

I Norge har man Reisegarantifondet (www.reisegarantifondet.no).

I Sverige har man Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

til top

19

Hvordan klager jeg over en rejse?

Rejsegarantifonden har ikke noget med klager over rejser at gøre.

Hvis det er en pakkerejse du har købt hos en dansk rejseudbyder, som ikke er gået konkurs, kan du henvende dig til Pakkerejse-Ankenævnet. Se ankenævnets hjemmeside for mere information: www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Hvis det kun er en flybillet du har købt hos en dansk rejseudbyder eller hos et dansk flyselskab, kan du henvende dig til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk eller Trafikstyrelsen på www.trafikstyrelsen.dk, hvor du søger på ”passagerrettigheder”.